Kuratorzy

Kuratorzy

Nad przyznawaniem najważniejszej nagrody Festiwalu czuwają wybitne osobistości świata nauki, sztuki i kultury. 
Kuratorzy poszczególnych dziedzin trzymają pieczę nad przebiegiem konkursu artNoble i poziomem Miasta Sztuk {!!!}


tutajProf. ndzw. dr hab. Jan TutajPrzwodniczący Kuratorów artNoble Plastyka, prorektor do spraw zagranicznych i studenckich Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Polski rzeźbiarz, rysownik, profesor krakowskiej ASP, Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem. Autor Pomnika Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę w Sanoku oraz Pomnika Jana Matejki w Krakowie.

 


krajewskiProf. ndzwdr hab. Artur Krajewskikurator Festiwalu Sztuk, wykładowca ASP w Warszawie, malarz, grafik, muzyk, animator kultury, twórca festiwali: Integralia – festiwal integrujący edukacyjne środowiska twórcze; Ogrodu Sztuk – Salonu Szkolnictwa Artystycznego oraz Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd w Żyrardowie; kurator wystaw festiwalowych. Ukończył studia na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2014 r. Festiwal, którego jest kuratorem otrzymał nagrodę okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


j zdybelProf. Jacek ZdybelKurator artNoble Plastyka – ASP Gdańsk. Malarz, grafik, rysownik, pedagog. W latach 2007-2012 prodziekan Wydziału Malarstwa. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studia w PWSSP (ASP) w Gdańsku. Dyplom w 1990 r. w Pracowni Malarstwa prof. Hugona Laseckiego. Początkowo asystent w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego, a od 2008 – kierownik Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu. Zajmuje się malarstwem ściennym,rysunkiem, fotografią, witrażem, grafiką projektową. W latach 90. zaangażowany w prace prowadzone przez Fundację Pro Arte Sacra. W roku 1993 został jej wiceprezydentem. Fundacja zrealizowała pokazy gdańskiego środowiska artystycznego w Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii. Od 2009 roku, razem z Rafałem Roskowińskim współprowadzi Gdańską Szkołę Muralu. Autor licznych realizacji ściennych, wykorzystujących tradycyjne techniki dekoracyjne m.in. sgraffito, technikę freskową mozaikę czy techniki pozłotnicze. Realizacje na terenie Polski i za granicą, między innymi: elewacje Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, realizacje malarstwa ściennego na Uniwersytecie Gdańskim – Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Zarządzania; Politechnika Gdańska.

 


jakub adamek dr Jakub Adamek Kurator artNoble Plastyka – ASP Katowice. W latach 1990-1995 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk   Plastycznych w Dąbrowie Górniczej na kierunku szkło artystyczne. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafikiw Katowicach. W trakcie studiów otrzymał stypendium dla szczególnie uzdolnionej młodzieży Fundacji im H. Kołłątaja. Dyplom z zakresu projektowania graficznego uzyskał w pracowni prof. Mariana Oslislo w 2001 roku. Ukończył również Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2001 roku jest nauczycielem przedmiotów plastycznych w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, a od 2004 wykładowcą w Katedrze Rysunku i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknychw Katowicach.

 


piotr karczewski Prof. Piotr Karczewski Kurator artNoble Plastyka – ASP Łódź. Ukończł studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). W roku 1989 uzyskał dyplom w Pracowni Projektowania Grafiki Reklamowej i Propagandowej prowadzonej przez prof. Bogusława Balickiego oraz w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Gieragi. Zajmuje się głównie twórczością w zakresie projektowania graficznego. W swoim dorobku posiada projekty i realizacje graficzne książek, plakatów, identyfikacji wizualnej, folderów, wydawnictw prasowych i teatralnych. Od roku 1997 jest zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W latach 1997–2010 pełnił funkcję asystenta w Pracowni Projektowania Opakowań, a następnie Pracowni Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu, prowadzonych przez prof. Sławomira Iwańskiego.

 


w kanickidr Witold Kanicki – Kurator artNoble Plastyka – Uniwersytet Artstyczny w Poznaniu. Doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, Exitu”. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukaże się niebawem pod tytułem Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, nakładem wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria. W latach 2010-2012 był kuratorem Galerii Fotografii Pf w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Od 2014 roku kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie antologii polskich tekstów o fotografii. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

 


Jacek Staszewski
Dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP
Kurator artNoble PlastykaASP Warszawa.
Malarz, rysownik, grafik. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Wykładowca na macierzystym wydziale oraz na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1992-2015 brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W roku 2005 otrzymał wyróżnienie na Pierwszym Biennale „Obrazu” w Łodzi. W roku 2006 otrzymał wyróżnienie na 12. Międzynarodowym Biennale Rysunku i Grafiki w Taipei. W roku 2007 otrzymał wyróżnienie na Pierwszym Międzynarodowym Biennale „Obrazu” w Łodzi, a w roku 2009 otrzymał wyróżnienie honorowe na Pierwszym Międzynarodowym Biennale „Obrazu” w Łodzi.

 


w kuczma prof. Marian Waldemar Kuczma – Kurator artNoble Plastyka – ASP Wrocław. Studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1993 roku obronił z wyróżnieniem dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Józefa Hałasa i prof. Mieczysława Zdanowicza. Aktualnie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. W latach 2008-2012 był kierownikiem Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

 


artN sokolowski