Jurorzy

Jurorzy konkursu artNoble 2018

 

prof. Jacek Staszewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Warszawa)
prof. Marian Waldemar Kuczma – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Wrocław)
prof. Jan Tutaj – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP w Krakowie)
prof. Piotr Karczewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Łódź)
prof. Jacek Zdybel – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Gdańsk)
dr Witold Kanicki – Kurator konkursu artNoble Plastyka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
dr Jakub Adamek – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Katowice)
prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – Kurator artNoble Muzyka (UMFC w Warszawie)
prof. Andrzej Strzelecki – Kurator artNoble Teatr (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. Anna Serafińska – Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
dr hab. Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
dr Paweł Kwiatkowski – Laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP Łódz)
Jacek Dudek – Laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP Kraków)
Marcelina Groń – Laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP Wrocław)
Nadia Świerczyna – Laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP Katowice)
Przemysław Jeżmirski – Laureat artNoble Plastyka 2016 (ASP Katowice)
Maciej Andrzejczak – Laureat artNoble Plastyka 2017 (Uniwersytet Artstyczny w Poznaniu)
Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
Marek Żydowicz – Prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
Roman Gutek – Założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
dr Tomasz Miłkowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
Lidia Popiel – Fotografka, dziennikarka, modelka
Zbigniew Belowski – Dyrektor artystyczny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury
dr Alicja Węgorzewska – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor TVP1
Jacek Cegiełka – Prezes Fundacji Kino
Piotr Jasiak – Szef Działu Nowych Mediów (Telewizja Polsat)
Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej
Paweł Łubowski – Redaktor Naczelny magazynu Artluk
Maciej Mazurek – Krytyk sztuki, publicysta, malarz
Monika Małkowska – Krytyk sztuki, publicystka
Matthew Tyrmand – Publicysta, dziennikarz
Kaja Werbanowska – Kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
Artur Krajewski – Właściciel ART GALLERY
Artur Wolski – Animator kultury, twórca portalu Entropia Słowa
Jarosław Marek Spychała – Filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
Norbert Biedrzycki – Vice President McKinsey Digital
Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Artur Waczko – Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
Robert Gonera – Aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
Małgorzata Lewińska – Aktorka, instruktor teatralny
dr Piotr Perski – Malarz, wykładowca, Barcelona Academy of Art
Jette Bierg – Dyrektor MSA / Metàfora Studio Arts (Hiszpania)
Jarosław Pijarowski – Polski twórca awangardowy, wykładowca, kurator sztuki i przedstawiciel Fundacji Kultury i Sztuki artHolding ds. międzynarodowych
Tomasz Kościelny – Dyrektor Zarządzający Agencji Agape

  

Jurorzy konkursu artNoble 2017

 

prof. Jacek Staszewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Warszawa)
prof. Marian Waldemar Kuczma – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Wrocław)
prof. Jan Tutaj – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP w Krakowie)
prof. Piotr Karczewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Łódź)
prof. Jacek Zdybel – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Gdańsk)
dr Witold Kanicki – Kurator konkursu artNoble Plastyka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
dr Jakub Adamek – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Katowice)
prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – Kurator artNoble Muzyka (UMFC w Warszawie)
prof. Andrzej Strzelecki – Kurator artNoble Teatr (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. Jacek Staszewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Warszawa)
prof. Marian Waldemar Kuczma – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Wrocław)
prof. Jan Tutaj – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP w Krakowie)
prof. Piotr Karczewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Łódź)
prof. Jacek Zdybel – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Gdańsk)
dr Witold Kanicki – Kurator konkursu artNoble Plastyka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
dr Jakub Adamek – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Katowice)
prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – Kurator artNoble Muzyka (UMFC w Warszawie)
prof. Andrzej Strzelecki – Kurator artNoble Teatr (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. Anna Serafińska – Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
prof. inż. Maciej Krawczak – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
dr hab. Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
dr Paweł Kwiatkowski – Laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP Łódz)
Jacek Dudek – Laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP Kraków)
Marcelina Groń – Laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP Wrocław)
Nadia Świerczyna – Laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP Katowice)
Przemysław Jeżmirski – Laureat artNoble Plastyka 2016 (ASP Katowice)
Kaja Werbanowska – Kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
Artur Krajewski – Właściciel, twórca ART GALLERY
Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
Marek Żydowicz – Prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
Roman Gutek – Założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
dr Tomasz Miłkowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
Lidia Popiel – Fotografka, dziennikarka, modelka
Wacław Kuczma – Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury
dr Alicja Węgorzewska – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
Marcin Wolski – Dyrektor TVP 2
Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor TVP Kultura
Grzegorz Miecugow – Dyrektor Programowy TVN 24
Piotr Jasiak – Szef Działu Nowych Mediów (Telewizja Polsat)
Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej
Paweł Łubowski – Redaktor Naczelny magazynu Artluk
Maciej Mazurek – Krytyk sztuki, publicysta, malarz
Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny tygodnika „Do Rzeczy”
Artur Wolski – Animator kultury, twórca portalu Entropia Słowa
Jarosław Marek Spychała – Filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
Norbert Biedrzycki – Vice President McKinsey Digital
Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Artur Waczko – Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
Robert Gonera – Aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
Małgorzata Lewińska – Aktorka, instruktor teatralny
Aleksei Romashin – Artysta, projektant, pedagog, członek Związku Plastyków Rosji
prof. Anna Serafińska – Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Akademia Teatralna w Warszawie)
prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
prof. inż. Maciej Krawczak – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
dr hab. Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
dr Paweł Kwiatkowski – Laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP Łódz)
Jacek Dudek – Laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP Kraków)
Marcelina Groń – Laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP Wrocław)
Nadia Świerczyna – Laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP Katowice)
Przemysław Jeżmirski – Laureat artNoble Plastyka 2016 (ASP Katowice)
Kaja Werbanowska – Kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
Artur Krajewski – Właściciel, twórca ART GALLERY
Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
Marek Żydowicz – Prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
Roman Gutek – Założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
dr Tomasz Miłkowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
Lidia Popiel – Fotografka, dziennikarka, modelka
Wacław Kuczma – Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury
dr Alicja Węgorzewska – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
Marcin Wolski – Dyrektor TVP 2
Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor TVP Kultura
Grzegorz Miecugow – Dyrektor Programowy TVN 24
Piotr Jasiak – Szef Działu Nowych Mediów (Telewizja Polsat)
Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej
Paweł Łubowski – Redaktor Naczelny magazynu Artluk
Maciej Mazurek – Krytyk sztuki, publicysta, malarz
Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny tygodnika „Do Rzeczy”
Artur Wolski – Animator kultury, twórca portalu Entropia Słowa
Jarosław Marek Spychała – Filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
Norbert Biedrzycki – Vice President McKinsey Digital
Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Artur Waczko – Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
Robert Gonera – Aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
Małgorzata Lewińska – Aktorka, instruktor teatralny
Aleksei Romashin – Artysta, projektant, pedagog, członek Związku Plastyków Rosji

 Jurorzy konkursu artNoble 2016


prof. Jan Tutaj – Przewodniczący Kuratorów konkursu artNoble Plastyka, ASP w Krakowie
prof. Stanisław Wieczorek – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Warszawa
prof. Marian Waldemar Kuczma – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Wrocław
prof. Gabriel Kołat – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Łódź
prof. Jacek Zdybel – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Gdańsk
prof. Bartosz Otocki – Kurator konkursu artNoble Plastyka Akademia Sztuki w Szczecinie
dr Witold Kanicki – Kurator konkursu artNoble Plastyka Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Miłosz Wnukiewicz – Kurator konkursu artNoble Plastyka ASP Katowice
prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
prof. Andrzej Strzelecki – kurator artNoble Teatr, Akademia Teatralna w Warszawie
prof. Artur Krajewski - Kurator Festiwalu Sztuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
prof. inż. Maciej Krawczak – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
prof. Jan Łaszczyk – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
dr hab. Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
dr Paweł Kwiatkowski – Laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP Łódz)
Jacek Dudek – Laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP Kraków)
Marcelina Groń – Laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP Wrocław)
Nadia Świerczyna – Laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP Katowice)
Marek Żydowicz – Prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
Tomasz Miłkowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
Lidia Popiel – fotografka, dziennikarka, modelka
Wacław Kuczma – Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor TVP Kultura
Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny tygodnika „DoRzeczy”
Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury
Grzegorz Miecugow – Dyrektor Programowy TVN 24
dr Alicja Węgorzewska – Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej
Paweł Łubowski – Redaktor Naczelny magazynu Artluk
Maciej Mazurek – Krytyk sztuki, publicysta, malarz
Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
Jacek Cegiełka – Prezes Fundacji Kino
Piotr Jasiak – Szef Działu Nowych Mediów (Telewizja Polsat)
Zdzisław Pietrasik – Krytyk filmowy Tygodnika Polityka
Artur Waczko – Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
Robert Gonera – aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
Małgorzata Lewińska – aktorka, instruktor teatralny
Kaja Werbanowska – Kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
Aleksei Romashin – artysta, projektant, pedagog, członek Związku Plastyków Rosji

 Jurorzy konkursu artNoble 2015

prof. Adam Myjak – Rektor ASP w Warszawie
prof. Stanisław Tabisz – Rektor ASP w Krakowie
prof. Ludmiła Ostrogórska – Rektor ASP w Gdańsku
prof. Jolanta Rudzka-Habisiak – Rektor ASP w Łodzi
prof. Piotr Kielan – Rektor ASP we Wrocławiu
prof. Antoni Cygan – Rektor ASP w Katowicach
prof. Marcin Berdyszak – Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prof. Ryszard Handke – Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
prof. Andrzej Strzelecki – Rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
prof. Ewa Kutryś – Rektor PWST w Krakowie
prof. Mariusz Grzegorzek – Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi
prof. Tomasz Miczka – Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach
prof. Jerzy Kaszuba – Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
prof. Cezary Sanecki – Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
prof. Ryszard Zimak – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
prof. Maciej Sobczak – Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku
dr Halina Lorkowska – Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu
dr hab. Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie
prof. Janusz Majewski – Rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej
prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
prof. ndzw. dr hab. inż. Maciej Krawczak – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
prof. ndzw. dr hab. Jan Łaszczyk – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
prof. ndzw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska – Kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj – Kurator artNoble Plastyka, ASP w Krakowie
prof. ndzw. dr hab. Artur Krajewski – Kurator Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd, ASP w Warszawie
prof. Stanisław Wieczorek – Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów, ASP w Warszawie
dr hab. Dawid Korzekwa - Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
Nina Terentiew – Dyrektor Programowy Telewizji POLSAT
Grzegorz Miecugow – Dyrektor Programowy TVN24
Sławomir Majcher – Dyrektor TVP Warszawa
Marek Żydowicz – Prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Plus Camerimage
Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
Tomasz Miłkowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury
Alicja Węgorzewska – Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
Agnieszka Glińska – Dyrektor Artystyczny Teatru Studio w Warszawie
Agnieszka Zawadowska – Dyrektor Galerii Studio
Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
Kamil Dąbrowa – Dyrektor Programu 1 Polskiego Radia
Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej
Paweł Łubowski – Redaktor Naczelny magazynu Artluk
Maciej Mazurek – Redaktor Naczelny Kwartalnika Arttak
Adam Radoń - Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
Jacek Cegiełka - Prezes Fundacji Kino
Zdzisław Pietrasik - Szef działu kultury tygodnika Polityka, Krytyk filmowy
Artur Waczko - Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy