Gala artNoble 2014

Gala artNoble 2014

Trzecia statuetka 1-Art została wręczona w kategoriach PlastykaMuzyka na VI  Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk, w pofabrycznej, zabytkowej hali na żyrardowskim Bielniku. Nagrodę otrzymała: Marcelina Groń z ASP WrocławMarta Kordykiewicz z UMFC w Warszawie. Wyróżnienia otrzymali: Marlena Biczak z ASP KrakówKrzysztof Sokolovski z ASP Warszawa, Jekaterina Drzewiecka z AM z BydgoszczyAleksandra Denga z AM w Gdańsku.
Podczas festiwalu odbyły się dwie artEdukacyjne debaty. Pierwsza pod hasłem: „Promocja studentów uczelni artystycznych w Polsce i za granicą”, którą poprowadzili: prof. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz – prorektor z UMFC i prof. Andrzej Strzelecki – rektor AT w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział rektorzy i prorektorzy zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Na debacie dyskutowano o możliwościach i drogach promocji zarówno studentów, jak i absolwentów uczelni artystycznych, przedstawiono propozycje dróg planowania i rozwoju kariery zawodowej, mówiono o możliwościach zatrudnienia, dotykając jednocześnie dramatycznej sytuacji związanej z bezrobociem młodych ludzi. Poruszone zostały także kwestie dotyczące trudności polskiego absolwenta szkoły artystycznej, zarówno w uczelniach muzycznych, plastycznych i teatralnych. Podkreślano fakt, że dzisiaj młodzi ludzie dysponują dzisiaj „lepszymi” narzędziami do promocji siebie i swoich prac, a także efektywniej potrafią zarządzać swoją karierą. Dyskutowane były także kwestie rozwoju konkursu artNoble w kontekście jego umiędzynarodowienia.
Druga debata pod hasłem: „Sztuka a nauka i polityka”, przygotowana została przez Collegium Civitas, a głównymi panelistami, obok rektorów i prorektorów byli: prof. Łukasz Turski, Edwin Bendykprof. Stanisław Mocek. Prowadzili ją Grzegorz Miecugowprof. Artur Krajewski – kurator artystyczny Festiwalu Sztuk. Obie debaty przyniosły szereg konstruktywnych spostrzeżeń i pokazały nowe drogi działania. Dyskusje miały bardzo ekspresyjny przebieg i zaowocowały nowymi pomysłami związanymi z promocją studentów uczelni artystycznych, dotyczącymi, z jednej strony działań samej uczelni, a z drugiej inicjatyw, które studenci mogą podejmować samodzielnie. Tego dnia odbyło się także spotkanie młodych artystów z publicznością, odnoszące się do kwestii korzystania z legalnych źródeł kultury, programu MKiDN - pod hasłem „Gdzie biją legalne źródła?”.

Wystawa laureatów i osób wyróżnionych odbędzie się w Galerii Studio – Pałac Kultury i Nauki – 10 września 2015 r.

1466108 939921396023443 5843657565330100066 n


artNoble Artystyczne

Z wielką radością przyjęłam zaproszenie do udziału w inicjatywie Fundacji artHoldingprof. Artura Krajewskiego pod hasłem artNoble. Czym jest ten nowy rodzaj konkursu, który miał już dwie edycje i dalej zatacza coraz szersze kręgi w środowiskach akademickich? Po pierwsze: ma charakter interdyscyplinarny, łączy uczelnie dając im szansę pokazania owoców swoich poszukiwań twórczych – w postaci najlepszych dyplomów studentów. Po drugie: integruje środowiska artystyczne i mobilizuje do pdejmowania wspólnych działań. Po trzecie: promuje młodych, zdolnych ludzi, którzy stają się wizytówką kulturaną naszego kraju w świecie.
Jak powszechnie wiadomo, idea nagrody Nobla rozpoczęta i ufundowana przez szwedzkiego uczonego Alfreda Nobla, miała na celu wyróżnienie osób na polu osiągnięć naukowych, literackich oraz zasług dla społeczeństwa i ludzkości. O znaczeniu, jakie nagroda Nobla ma dla jej laureatów długo by mówić. Jedno nie ulega jednak dyskusji. Istnienie tej nagrody przyczyniło się do przedstawienia całemu światu wybitnych osobowości, z obszaru nauki, kultury, literatury czy polityki, a w szeregach jej laureatów odnajdziemy takie Osobistości jak: Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Maria Curie Skłodowska, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, a także Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska. Nagroda Nobla dała rozgłos tym postaciom i spowodowała, że efekty ich pracy stały się dziedzictwem całego świata.
W ostatnich latach zaistniały odwołania do tej prestiżowej nagrody również w Polsce. Jednym z tych odwołań jest niewątpliwie interdyscyplinarny konkurs artNoble, który umożliwia młodym absolwentom uczelni artystycznych zaprezentowanie swojego dyplomu i podjęcie wyzwania artystycznej konkurencji z pracami dyplomowymi kolegów z innych dyscyplin artystycznych. Rodzi się pytanie – jaki sens ma tego rodzaju interdyscyplinarne ustawienie współzawodnictwa i czy jest ono w ogóle możliwe? Sens jest niewątpliwie wielki, ponieważ konkurs artNoble stwarza szansę zderzenia – a jednocześnie zcalenia ze sobą całego środowiska artystycznego, a co za tym idzie – współpracy i integracji środowiska. Konkurs ten pokazuje i wyłania najlepszych absolwentów ze środowiska artystycznego w danym roku, daje im szansę promocji i zaistnienia w Polsce i za granicą. Daje szanse kreowania nowych wizji i pomysłów, prowokuje do współdziałania na różnych polach i przy różnorodnych projektach.
Nie ma dziś artysty – bez odpowiedniego „nagłośnienia”, bez działań promocyjnych, bez publicznych prezentacji. W dobie telewizji, rekamy, internetu i błyskawicznego obiegu informacji bardzo ważnym aspektem początku drogi każdego artysty jest zaistnienie na forum medialnym, w świadomości zbiorowej.
Taką szansę daje niewątpliwie konkurs artNoble.

Statuetka 1-art jest jednocześnie bodźcem i motywacją do działania, do walki o lepszą wartość swoich „dzieł”, jest pierwszym krokiem w karierze, pierwszą wypowiedź artystyczną, ocenioną – na początku przez uczelnie, a poźniej przez grono wybitnych postaci świata nauki, kultury i sztuki.
Takie ustawienie sprawy zwiększa jednocześnie rangę dyplomu jako takiego, czyniąc z niego nie tylko egzamin kończący studia, ale skończone dzieło artystyczne, warte tego, aby odnalazło swoje miejsce w świecie.
Z niecierpliwością oczekuję nowej edycji tego znakomitego konkursu oraz życzę organizatorom i pomysłodawcy prof. Arturowi Krajewskiemu jak najkorzystniejszego rozwoju tej nagrody i całego przedsięwzięcia pod hasłem Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk.

Prof. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz
Kurator artNoble Muzyka

Prorektor ds. studenckich i zagranicznych UMFC


artNoble010

Art Sztuka Wolności!

Tak mi przyszło do głowy, że Sztuka, Kultura to synonimy Wolności. To pojęcia pozytywne w znaczeniu Do. Sztuka to istnienie, ciągłe poszukiwanie i umiejętność podejmowania decyzji. Sztuka to także pojęcie filozoficzne, które może zrodzić szlachetne dzieło. Na Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk wygenerowaliśmy „1-art”, który dał początek konkursowi artNoble, a szlachetność zobowiązuje.

Wolnym jest każdy artysta. Ważne jest to, żeby kierował się talentem i rozpoznawalnym tchnieniem własnego twórczego życia. By realizował cele, które staną się pożądaniem innych, tego zresztą życzę każdemu artyście. Być pożądanym!

Sztuka jest częścią dobra, a twórca zawsze będzie dążył do doskonałości. Akt twórczy nie może być pozostawiony samemu sobie, ani być poświęcony na ołtarzu zapomnienia. Dlatego też stworzyliśmy ten konkurs, który jest rodzajem „pracy u podstaw”. Im więcej oddamy kulturze, tym lepiej będzie nam na artDuszy. Moim marzeniem jest, aby edukacja artystyczna w Polsce dostała narzędzia, które wykształcą nowe mechanizmy promocji lub raczej „chwalenia się", tym co najlepsze – naszą Sztuką.

artNoble to nagroda dla Talentu, dla Energii twórczej, dla Genialności i dla Szlachetności. Sztuka jest źródłem kultury, a ona buduje szacunek człowieka do człowieka. Nasze uczelnie to świątynie, które uczą nie tylko warsztatu, ale także rozumienia i zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Pragniemy, aby artNoble stały się przekaźnikiem zrozumienia. Aby poprzez dobre wybory – tu bardzo dziękuję wspaniałym Jurorom, „których różnorodność” umożliwia szerszą perspektywę dokonania słusznych decyzji – obdarzyć zaufaniem tych wybrańców, którymi pochwalimy się wszyscy, bez wyjątku na „płeć twórczą”. Będziemy dumni – my, czyli wszystkie uczelnie artystyczne – przekazując nasz „1-art” światu. Bo Sztuka jest szlachetna! Bo Sztuka to synonim Wolności!

artNoble to już tradycja. Tworzymy trzeci konkurs, którego przygoda zaczęła się od Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, bo pierwszym artNoble-istą był Paweł Kwiatkowski – młody zdolny grafik, malarz, aktualnie pracownik macierzystej uczelni. Drugi to absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rzeźbiarz Jacek Dudek, przeciwieństwo pierwszego. Studiował w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego, zawsze zapracowany, pogrążony w myśli twórczej. Dochodzenie do twórczego celu zmusza do wielkiego wysiłku. Dudek, walcząc z materią, wypracował sobie dość wcześnie własną rozpoznawalność. Abstrakcjonista i właśnie poprzez ten brak naśladownictwa natury docieramy do najgłębszych zakamarków kreacji. To umożliwia spojrzenie „do", w głąb. Artysta pracując z tworzywem, zawsze staje przed problemem końca twórczego. Kiedy powiedzieć dość!? By poprzez wewnętrzny głos zatrzymać tę chwilę, która staje się ostatecznością. U Dudka ciekawe jest to, że jak na tak młodego artystę potrafi korzystać z jednego narzędzia, prawdopodobnie jest to kalkulacja dosięgająca właśnie tego celu. Młodość wyzwala chęć eksperymentu, a to często prowadzi do błędu. Jacek Dudek bardzo świadomie operuje sztuką niefiguratywną, a znając historię wiemy, że to często prowadzi nie tylko do stworzenia własnego stylu, ale nawet nurtu.

Ten rok to także krok w interdyscyplinarność pozadziedzinową. Przedstawiamy Państwu artNoble 2014 z dziedziny Muzyka. Tymi małymi rocznymi krokami zbliżamy się do naszego celu, integracji twórczej różnych dziedzin sztuki. Stojąc dokładnie „tu i teraz” wiem, że nie jest to łatwe. Lecz proszę Was, wspaniali artyści, pedagodzy, profesorowie, o zrozumienie, cierpliwość i zaufanie, ponieważ budowanie tej skomplikowanej historii jest ogromnie trudne!

Życzę sukcesów wszystkim artNoble-istom, wyróżnionym i nominowanym. Wierzę w Wasz talent… Wasze dzieła… i Waszą wolność twórczą! W Sztukę Wolności!

Prof. ndzw. dr hab. Artur Krajewski
Kurator Artystyczny Festiwalu Sztuk
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

10615395 939756906039892 515979349203769102 n