Gala artNoble 2015

Gala artNoble 2015

Tak było!

Młodzi, zdolni, wszechstronnie utalentowani
czyli 
Konkurs artNoble 2015 
Najlepsze Dyplomy {!!!}

Po raz czwarty odbyła się już Gala konkursu artNoble dla najlepszych dyplomów z publicznych uczelni artystycznych, organizowana przez Fundację artHOLDING na Edukacyjnym Festiwalu Sztuk artNoble podczas VII Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd 2015 w Żyrardowie. W 2012 r. wręczono pierwszy raz statuetkę w kategorii Plastyka, a w 2015 po raz drugi w kategorii Muzyka. Laureatką artNoble Plastyka 2015 została Nadia Świerczyna z ASP z Katowic, osoby wyróżnione to: Anna Demidowicz /Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu/ i Jerzy Piątkowski /Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie/.

Laureatką artNoble Muzyka 2015 została Alina Adamski z Akademii Muzycznej w Łodzi, a wyróżnieni absolwenci to: Aleksandra Świderek /Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie/ i Martin Gregorius /Akademia Muzyczna w Gdańsku/.

Kuratorem artNoble Plastyka jest prof. ndzw.dr hab. Jan Tutaj, a kategorii Muzyka prof. ndzw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
W tym roku po raz pierwszy statuetki 1-Art otrzymały także zwycięskie Uczelnie.

W trakcie festiwalu odbyły się dwie debaty:

I debata - „Planowanie ścieżki zawodowej studenta uczelni artystycznej w Polsce i za granicą”;

II debata rektorska – Collegium Civitas „Student jako obywatel – co to dzisiaj oznacza w kontekście społecznym i kulturowym”. 
Gospodarze debaty: Jacek Rakowiecki, moderator: prof. ndzw.dr hab. Artur Krajewski /ASP Warszawa/.

artnoble 008 2015


 artNoble – Artystyczne!

Szanowni Państwo!
Kolejny raz z olbrzymią radością witam wszystkich uczestników i wielbicieli niezwykłego konkursu Interdyscyplinarnego, jakim są artNoble 2015. Dlaczego ten konkurs jest ważny i dlaczego jest niezwykły? O wadze i niezwykłości tego konkursu, ale także o jego potrzebie istnienia świadczy przede wszystkim skład jury, w którym zasiadają najwybitniejsi przedstawiciele świata kultury naszego kraju. Wszyscy widzą i rozumieją potrzebę zauważenia i wyróżnienia naszych młodych absolwentów Uczelni Artystycznych, którzy właśnie przedstawionymi do konkursu dyplomami, wkraczają w świat, który rządzi się wizerunkiem, internetem, mediami społecznościowymi, a więc Facebookiem, Tweeterem, Instagramem itp. Świat, w którym tempo zaistnienia jest jednym z najważniejszych warunków realizacji swojej drogi zawodowej. To trudny świat, w którym wartości odchodzą na drugi plan, a jednak są niezbędne.

Gdzie tu czas na Sztukę? To już problem artystów, jak poradzić sobie z tą rzeczywistością. 
Naszą rolą jest podać im rękę w pierwszym momencie, na początku kariery zawodowej, kiedy opuszczają bezpieczne schronienie, jakim jest uczelnia i wkraczają w nowy obszar, w którym trzeba zacząć się poruszać, w którym trzeba zaistnieć. Promocja sztuki jest naszym obowiązkiem, gdyż jesteśmy przedstawicielami kultury i to dzięki niej się spełniamy w naszym życiu zawodowym. Czas na pomoc młodym. Mam nadzieję, że do następnego wydania konkursu ArtNoble uda nam się rozszerzyć formułę konkursu o partycypację innych krajów i w ten sposób będziemy mogli promować naszych artystów, nasze szkolnictwo artystyczne i naszą sztukę również na świecie.

Życzę tego Państwu, Uczelniom Artystycznym oraz nam, organizatorom!

prof. ndzw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
Prorektor ds. miedzynarodowych i studenckich UMFC w Warszawie
Kurator artNoble Muzyka

artnoble 003 2015


artNoble
– Sztuka uszlachetnia!
Interdyscyplinarny Konkurs artNoble jest Wydarzeniem. Wydarzeniem stworzonym z potrzeby edukowania, promowania i nagradzania. Edukowania – poprzez budowanie dobrych wzorców, pokazując czym może być dobra młoda polska sztuka i nauczanie nie tylko obcowania ze sztuką, ale jej intensywniejszego przeżywania; promowania – poprzez stwarzanie okazji mocnej i nieszablonowej prezentacji oraz nagradzania przez wskazanie szerokiemu odbiorcy tych postaw i artystycznych osobowości, które zdaniem szerokiego grona Jurorów – ekspertów ze świata sztuki i kultury, w szczególny sposób zasługują na naszą uwagę.
IV edycja artNoble zaplanowana na wrzesień 2015 to nie przypadek. Determinacja twórców tego artystycznego wydarzenia, wspieranego przez polskie uczelnie artystyczne, pozwoliła na udoskonalenie formuły konkursowej, rozszerzenie programu o prezentację nie tylko młodych adeptów sztuk plastycznych, ale także prezentację wybijających się osobowości ze świata muzyki i sztuk performatywnych. Interdyscyplinarność konkursu przejawia się więc przez zestawienie w jednym miejscu (i w pewnym sensie także czasie) prac z różnych rewirów sztuki, ukazanie tym samym wielu twarzy artystycznej wrażliwości, a tym samym złożoności naszej kultury. Nie do przecenienia jest także aspekt integrowania wielu dyscyplin sztuki, wzajemnego poznawania się i współdziałania, a w przyszłości, być może, wspierania się przy realizacji ambitnych zamierzeń artystycznych, kreując nowe oblicze polskiej kultury. Bogactwo form i różnorodność sposobów ujmowania życia jest przecież kwintesencją szeroko rozumianej współczesnej sztuki.
Prezentując wielość jej języków w postaci prac wybranych tegorocznych dyplomantów, artNoble włączają się w pilną i nieustającą potrzebę skutecznego promowania młodych, zdolnych i nieprzeciętnych – artystycznie szlachetnych. Inicjatywa ta jest także jednoznacznym komunikatem, że nasza kultura musi wciąż na nowo otwierać się na młodych, stwarzać niezbędną przestrzeń do ukazywania na świeżo (a więc inaczej i często niepokornie) człowieka i jego światów, a tym samym dobitnego zaakcentowania, że sztuka jest do pełnego Życia absolutnie potrzebna.
Jednym z haseł Interdyscyplinarnego Festiwalu Miasto Gwiazd w Żyrardowie i konkursu artNoble jest określenie: Art Sztuka Wolności – w tym miejscu i przy tak wypracowanej formule – brzmi ono szczególnie obiecująco!

prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj
Prorektor ds. studenckich ASP w Krakowie
Kurator artNoble Plastyka

artnoble 006 2015


artnoble 002 2015

artnoble 004 2015

artnoble 005 2015

artnoble 007 2015

artnoble 009 2015