Weronika Braun

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu


Weronika Braun - Ukończyła Wydział Malarstwa i Rzeźby .


Tytuł dyplomu: Lśnienie
Promotorzy dyplomu: prof. ndzw. dr hab. Marian Kuczma oraz prof. zw. Paweł Lewandowski-Palle.

Lśnienia są tego rodzaju wydarzeniami w życiu, kiedy przychodzi do nas to, czego pragnęliśmy – spełnienie jakiegoś skrytego marzenia. Jest to coś tak dużego zmieniającego naszą rzeczywistość, że często zaczynamy się w tym gubić i mocno to przeżywać. Emocje towarzyszące takim wydarzeniom przedstawiam w formie odrealnionych, mglistych pejzaży pełnych świateł i cieni. Wszystkie obrazy powstały na bazie moich własnych fotografii otworkowych. Staram się zawierać w nich mniej lub bardziej niespokojny nastrój różnych emocji. Dyplomowe realizacje są rodzajem wariacji na podstawie wielu fotografii otworkowych. Z jednych wyciągałam kolorystykę, z innych kompozycję, czy fragmenty świateł i cieni. Lśnienia mają dwie formy: obrazów na podobraziach płóciennych oraz mniejszych obiektów na bazie enkaustyki, które składają się z enkaustyki, otworkowej odbitki fotograficznej oraz małego lightbox’a z fragmentem kliszy negatywu. Za pomocą formy pracy, staram się pokazać proces powstawania świata, który kreuje w malarstwie. Moje malarstwo porównuję do okna, przez które odbiorca może w jakimś stopniu poczuć duchowość przedstawionych uniesień emocjonalnych. Moje obrazy mają za zadanie „wciągać” widza do innego świata. Takiego, w którym nie odczuwa się czasu ani rzeczy.