Robert Marchewka

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Robert Marchewka - Ukończył Wydział Grafiki.


Tytuł dyplomu: Magister
Promotor dyplomu: prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka

Społeczeństwa, które ze sobą sąsiadują, niezależnie od ich relacji, dokonują zazwyczaj wzajemnej wymiany, wchodzą ze sobą w interakcję. Już od starożytności państwa nad Morzem Śródziemnym i Wielkimi Rzekami wymieniały się dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi, niezależnie od tego, czy były to relacje pokojowe, czy konfliktowe. W kompozycji “Mozaika” łączę trzy ornamenty: polichromię z Propylejów, średniowieczną plecionkę i andaluzyjską arabeskę. Ich wzajemna interakcja odnosi się do przenikania kultur, globalizacji, i obowiązywania norm społecznych. Kompozycja ornamentalna może być odczytywana w szeroki sposób; moje rozumienie jej może stanowić punkt wyjścia dla dalszych interpretacji. Główną część ornamentów, które wykorzystuję w swojej pracy, wycinałem i opracowywałem tak, aby oddać wrażenie dekonstrukcji i rozpadu, a nie przedstawiać je w sposób klarowny i jednoznaczny. Chcę tym samym odwołać się do pytania o rolę podstawowych wartości demokracji i religii, jakimi są szacunek i tolerancja.