Julia Świtaj          

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Julia Świtaj - Ukończyła Wydział Malarstwa.


Tytuł dyplomu: Kocmołuchy, kozły ofiarne
Promotor dyplomu: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz

Strach przed pojęciem wroga, który spaja społeczeństwo oraz zawistnie myślenie o „innych” nie może stać się częścią codzienności oraz zagościć na stałe w naszym społeczeństwie jako pogląd wygodny, ustabilizowany, czy niepodważalny. Nie należy pozwalać na stereotypizację, która prowadzi do dyskryminacji i bezpodstawnego obarczania winą innych – jest to najprostsza droga ku racjonalizowaniu, a także usprawiedliwianiu wrogości, agresji, przemocy oraz wszelkiej rywalizacji i konfliktów opartych na argumencie siły. Sztuka posiada niezwykłą siłę dzięki jej zdolności do otwierania dyskusji, przez co może stać się argumentem prowokującym rozmowę lub katalizatorem – poprzez podejmowanie dialogu jesteśmy w stanie pogłębiać nasze intymne relacje oraz budować świadomość wartości własnej jak i wartości drugiej istoty. Poprzez wyrażenie poglądów bazujących na przedstawieniu człowieka jako istoty z natury dobrej i dążącej do poczucia wspólnoty, mam nadzieję na wzmocnienie więzi opartych na wzajemnym szacunku, bliskości, tolerancji oraz akceptacji pomimo naszej różnorodności. Racjonalizowanie poglądów opartych na argumentach siły, hierarchizacji społecznej prowadzi do usprawiedliwiania agresji i konfliktów. Każda szeroko pojęta „inność” budzi strach, a problem dyskryminacji jest głęboko zakorzeniony w społeczeństwie.
Prace są próbą zmierzenia się z problemem dehumanizacji, ale też głębokiej potrzeby miłości i troski.

Dziwotwory (2019)

 

I (2018)

 

II (2018)

 

Złe Licho (2019)