Dominika Kohnke

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


Dominika Kohnke - Ukończyła Wydział Rzeźby i Intermediów.


Tytuł dyplomu: W tej sytuacji nawet jedwab nie pomoże
Promotor dyplomu: prof. Mariusz Białecki

Praca dyplomowa składa się z dwóch grup, które zawierają formy inspirowane idolami cykladzkimi. Pierwsza z nich jest zbiorem utworzonym z trzech pluszaków – współczesnych przytulanek, statycznych form osadzonych na metalowych stojakach, zmieniających kształt po interakcji z odbiorcą. Do ich wytworzenia użyłam materiału imitującego piaskowiec. Na drugą grupę składają się czarne kostiumy wchodzące w idee żywej rzeźby. Mają stanowić kontrast, czy też przeciwwagę dla pluszowych idoli. W odróżnieniu od nich przebranie te są wypełnione żywą materią, zmieniającą swoje ułożenie niezależnie od woli samego autora i odbiorcy.