Dawid Królicki

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Dawid Królicki - Ukończył Wydział Rzeźby.


Tytuł dyplomu: Między realnością obiektu a iluzją przestrzeni
Promotor dyplomu: prof. dr hab. Bogusz Salwiński

"Między realnością obiektu a iluzją przestrzeni" taki tytuł nadałem mojej pracy dyplomowej. Pomysł na wykonanie instalacji zrodził się z chęci wpisania obserwującego w świat wykreowany. Poprzez ingerencje światła chcę skonfrontować przestrzeń obiektu 3D z płaszczyzną za pomocą cienia rzuconego. Co za tym idzie trójwymiarowy obiekt po podświetleniu pozostawia dwuwymiarowy cień. Obserwując go, możemy zebrać pewną ilość informacji, na temat trójwymiarowego obiektu. Tworzący się rysunek jest wynikiem spłaszczenia przestrzeni przedmiotu, będącej głównym środkiem wyrazu mojej pracy. Zdefiniowany kształt pierwotnej podstawy jednego z elementów oraz zestawienie jej z drugim kształtem. Dopasowanie wielkości, mas oraz kierunków, było punktem wyjścia do komponowania całości. Otwartość kompozycji z jednej ze stron zaprasza do środka a stopniowe zawężanie się tunelu aż do całkowitego zamknięcia wstrzymuje widza wewnątrz obiektu by mógł sam uczestniczyć w tworzeniu zaistniałego zjawiska.