Anna Woźniak

Akademia Sztuk Pięknych     w Łodzi


Anna Woźniak - Ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa.


Tytuł dyplomu: Moje życie codzienne. Cykl obrazów inspirowanych malarstwem na powierzchniach ceramicznych.
Promotor dyplomu: prof. dr hab. Piotr Stachlewski

Inspiracją do namalowania cyklu obrazów było życie codzienne autorki. Przedstawione sceny umieszczone są na wazach, których kształty to autentyczne rodzaje starożytnych waz. Tak jak grecki malarz przedstawiał ówczesny jemu świat (uczty, wojny itp), tak ona, podjęła próbę pokazania świata nam współczesnego przez pryzmat swoich codziennych czynności.


Autorka o swojej pracy:

Obrazy te są to niejako moje autoportrety. Jestem bohaterką każdej sceny. Czasami moja postać wypełnia całą powierzchnię namalowanej wazy, czasami jestem tylko małym elementem całej kompozycji. Sytuacje, o których opowiadam, to moje codzienne rytuały: od porannej toalety, poprzez gotowanie, sprzątanie, kończąc na podróżach czy uroczystościach rodzinnych. Wszystkie przedstawienia ograniczone są przez kształt wazy. Sugeruje to, że obrazy namalowane są na powierzchni tych waz i rozciągają się na wybrzuszonej powierzchni naczyń, którą podkreśla deformacja rysunku. Rodzaje naczyń ceramicznych są interpretacją prawdziwych kształtów starożytnych waz greckich. Są to miedzy innymi: amfory, oinoche, kratery, skyfosy. Tak jak starożytny malarz wazowy, starałam się pokazać świat nam współczesny, do którego namalowania pretekstem było moje osobiste życie codzienne. Mimo, że jestem główną bohaterka przedstawień, to czynności które wykonuje, można przypasować do większości z nas. Nie ma tutaj elementu krytyki czy bolączek świata, patetycznych scen. Jest to trochę instrukcja życia – chleba powszedniego człowieka. To tendencja jaką zaobserwowałam w przedstawieniach malarzy greckich. Aby podkreślić sympatię do zwykłych, często w mniemaniu wielu osób, zdawałoby się nieważnych codziennych spraw, używam jasnej palety barw, często jaskrawych kolorów. Rysunek jest swobodny i nieformalny, co nadaje lekkości tematowi.