Anna Maria Blada

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu


Anna Maria Blada - Ukończyła Wydział Malarstwa i Rzeźby.


Tytuł dyplomu: Anatomia symbolu
Promotor dyplomu: prof. Janusz Kucharski

Anatomia symbolu jest postawieniem ciała człowieka w relacji z symbolem, opowieścią o ich współzależnościach oraz nowym, wyjątkowym znaczeniu, które razem tworzą. Jest również pewnego rodzaju grą słów, zabawą, jaką za każdym razem podejmuję rozpoczynając proces twórczy. Obie realizacje rzeźbiarskie są osobnymi historiami, które współgrając ze sobą tworzą nową wartość sytuacyjną. Matka Ś…, stojąca postać nagiej kobiety, wykonana w glinie ceramicznej, jest pracą mówiącą o niekiedy niebezpiecznym przeniesieniu obszaru świętości. Środek szkodliwy nawiązuje do potęgi słowa, które użyte w niewłaściwy sposób lub z nienawistnym zamiarem staje się trucizną, która przeżera się przez ciało, niszczy je i tłamsi. Rzeźbiąc, mówię o człowieku. O jego sprawach, problemach i troskach, rzadziej o radościach i uniesieniach. Wykorzystuję ciało ludzkie by przekazywać myśli i idee najbardziej mnie nurtujące, poprzez łączenie go z symbolem zadaję istotne dla mnie pytania. Możliwość naginania rzeczywistości, jej modyfikowania i utrwalania owych modyfikacji w realizacji rzeźbiarskiej pozwala na nieograniczoną ingerencję w rzeczywistość zastaną. Bezpośredni wpływ na przestrzeń, umieszczanie w niej obiektu, który tę przestrzeń będzie zmieniał swoim oddziaływaniem, znaczeniem, wartością – to sedno piękna rzeźby, które zachwyca mnie od zawsze i które mam nadzieję, nigdy nie przestanie zdumiewać.