Aleksander Radziszewski

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


Aleksander Radziszewski - Ukończył Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa


Tytuł dyplomu: Terytoria męskości
Promotor dyplomu: dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

W swoim projekcie dyplomowym poruszam temat męskości, głównie skupiając się przy tym na męskości tradycyjnej, patriarchalnej i hegemonicznej. Sprowadzam je do tytułowych terytoriów, bowiem w mojej ocenie, idee i koncepcje tych męskości, skonstruowane są właśnie na terytoriach – na ich budowaniu, wyznaczaniu, bronieniu, zdobywaniu, przekraczaniu, okupowaniu, czy wreszcie – zwalczaniu. Używając tych symbolicznych ram, badam i dekonstruuję tradycyjny paradygmat męskości, związaną z nim symbolikę, schematy i stereotypy, w konsekwencji poddając go krytycznej ocenie. Jedna z prac poświęcona jest również poszukiwaniu własnego terytorium męskości, dla którego podłożem jest próba przeanalizowania oraz pewnego dookreślenia moich „rodzinnych męskości”. Na „Terytoria męskości” składają się głównie filmy, z których większość stanowią dokamerowe performansy. W każdym z nich pojawiają się konkretne obiekty – nośniki i symbole określonych terytoriów męskości, które same w sobie są odrębnymi pracami artystycznymi.