Jagoda     Zych

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


Jagoda Zych – rocznik 1994. Ukończyła Wydział Malarstwa i Rysunku. Dyplom: Pogranicza. (nie)ujawnione zrealizowany w Pracowni prof. dr hab. Bogdana Wojtasiaka. Otrzymała wyróżnienie, w Konkursie Fotograficznym „Obiektyw”, 2014, Gdańsk. Brała udział m.in. w wystawie ,,Punkty zbiegu”, przestrzeń lokalu miejskiego w Poznaniu, 2016 r.; w wystawie w ramach Festiwalu FAMA.46 w Świnoujściu, 2016 r. czy w wystawie pokonkursowej Biennale Młodych w Radomsku, 2017 r. Otrzymała Stypendium Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2017 r.Tytuł dyplomu: Pogranicza. (nie)ujawnione.

Poprzez prace z cyklu Pogranicza (nie)ujawnione badałam, jak różne jest doświadczanie przestrzeni. Istotna dla mnie była zależność – w jaki sposób obraz wychodzi w przestrzeń i jak przestrzeń wchodzi w obraz. Powodem do podjęcia pracy stał się namysł nad polem obrazowym oraz jego granicami. Moje obrazy domagały się kontynuacji, rozsadzały jasno określone i wytyczone ramy. Praca w i z konkretnym pomieszczeniem stała się bezpośrednim przedłużeniem mojego zainteresowania przestrzenią obrazu. Aktywizując to, co zostało przyrodzone danemu miejscu, wprowadziłam w to wnętrze moją obecność, wyrażoną poprzez naturę gestu, ekspresji, śladu. Potraktowałam ścianę jako miejsce dla rysunku, a rysunek jako ślad pozostawiony w przestrzeni. Stanowiło to dla mnie zmaganie z obszarem wewnątrzobrazowym, jak i pozaobrazowym. Powstała interakcja obrazu z jego otoczeniem, krawędziami, obrysem. Zaistniałe zdarzenia zostały przetransponowane na płaski blejtram. Posłużenie się płaszczyzną płótna jeszcze bardziej uwidoczniło przekroczenie granic obrazu w kierunku przestrzeni. Znamienne dla tej realizacji są również zagadnienia pustki, braku obrazu oraz czerni i ciemności. Wymienione wartości jawią się jako znaczeniowo pojemne, poszerzone, niejednoznaczne. Zjawiska te tworzą przestrzeń duchową, sprzyjają wejrzeniu do własnego wnętrza z niezbędnym dystansem powstałym poprzez ograniczenie bodźców.