Sebastian Choromański

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


Urodzony w 1991 roku w Białymstoku. Ukończył studia na wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Brał udział w "Spotkaniu Obrazów/Begegnung der Bilder" 20-26.09.2014, Niemcy oraz „Spotkaniu Obrazów/Begegnung der bilder” zakończonym wystawą 28.11-11.12.2014 Niemcy.Tytuł dyplomu: Nosorożec, zagrożony gatunek

Promotor dyplomu: dr hab. Robert Florczak

Dyplom dotyczy przemijania naszych podwórek, tęsknoty za dzieciństwem i niemą niezgodę na upływ czasu. Mapowane wideo zawierają ujęcia z osiedla autora. Zestawione ze sfilmowanymi nosorożcami stanowią chaotyczną historię o blokersach jako gatunku zagrożonym. Wśród bloków kłusuje postęp a na jego czele przewodzi internet.
Część malarska to zestaw scen rodzajowych z osiedlowego życia. Choromański tworzy tu nowy język malarski. Jest to odpowiedź na przemijanie gatunku. Cóż może powstrzymać ten proces jeżeli nie rozwój kultury podmiotu przemijania? Może walka, z upływającym czasem, w ten sposób nie ma sensu, ale daje pretekst żeby pomalować.


Aneks do dyplomu

Tytuł aneksu: Sercówa

Promotor aneksu: prof. Maciej Świeszewski