Szymon Ryczek

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi   


Urodzony w 1991 roku w Łodzi. Ukończył studia na wydziale malarstwa i grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2015 roku został nomiowany do nagrody w 9. edycji Biennale Grafiki Studenckiej Poznań, w tym samym roku wystawił swoje prace jako laureat 32. Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź - otrzymał Nagrodę Dodatkową, Nagrodaę Centrum Kulturalnego RYBA. Nagrodę Kolegium Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Otrzymał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2015/2016. W 2016 roku również wystawił swoje prace jako laureat XXXIII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź – otrzymał: Nagrodę Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Nagrodę Galerii AMCOR, Nagrodę Galerii POSpieszna przy Poleskim Ośrodku Sztuki, Nagrodę Centrum Kulturalnego RYBA, Nagrodę Kwartalnika Artystyczno-Literackiego ARTERIE. Zakwalifikował się do finałowego etapu Pierwszego Międzynarodowego Biennale Grafiki w Xuyuan (Chiny) 2016,zajął drugie miejsce w 10-tym konkursie na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.Tytuł dyplomu: Człowiek jako istota, która utraciła, odrzuciła i odnalazła Boga - zbiór prac graficznych w technice druku wypukłego

Promotor dyplomu: dr hab. Dariusz Kaca

Człowiek jako istota, która utraciła, odrzuciła i odnalazła Boga- zbiór prac graficznych w technice druku wypukłego. Praca zrealizowana pod opieką dr hab. Dariusza Kacy. Zbiór prac stanowi 5 grafik w technice druku wypukłego (gipsoryt, drzeworyt). Opowiadają o istocie ludzkiej, jej człowieczym grzechu w obliczu Boga i relacji z Nim. Kłamstwo dzieła sztuki polega na tym, iż zło często prezentuje się dużo atrakcyjniej, niż dobro. Dobro na obrazie może wypadać blado z tendencją do wpadania w miałki dewocjonalizm. Cel autora stanowiła próba tworzenia, która żadnym swoim dziełem nie chwali nicości, chcąc wypowiadać się wobec śmierci pieśnią będącą pochwałą dobra, pochwałą Boskiego stworzenia. Intencją było ukazanie obrazu o treściach sakralnych w odmiennej formie od tej powszednie znanej, celowo ukazując daną scenę biblijną w nowym, nieoczywistym na pierwszy rzut oka ujęciu, akcentując misterium przedstawianej sceny.