Oliwia Adamkowska

Akademia Sztuk Pięknych     w Łodzi


Oliwia Adamkowska - Ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa.


Tytuł dyplomu: Religie Świata. Ilustrowana książka edukacyjna dla dzieci.
Promotor dyplomu: prof. Sławomir Kosmynka

Projektem pracy dyplomowej jest autorska ilustrowana książka edukacyjna dla dzieci o największych religiach świata. Celem pracy jest przybliżenie młodemu czytelnikowi najciekawszych i najważniejszych aspektów wierzeń przedstawicieli różnych religii. Głównym założeniem przedsięwzięcia było stworzenie książki z ilustracjami pozbawionymi patosu, by lekturę uczynić lekką i przyjemną. Praca stanowi próbę odejścia od popularnego infantylnego i czasem przerażającego wizerunku świata religii, który dominuje w literaturze tej kategorii. Pokazuje też, że religia to nie temat tabu, a temat jak każdy inny!