Magdalena Sadłowska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


Magdalena Sadłowska – rocznik 1993. Ukończyła Wydział Malarstwa. Dyplom: Ćwiczka-ćwicząca zrealizowany w Pracowni prof. Jarosława Baucia. Laureatka Nagrody Dziekana Wydziału Malarstwa w Konkursie Malarskim im. Wojciecha Fangora. ASP Gdańsk, 2018r. Uczestniczka wystaw m.in.: Międzynarodowej Wystawy Rysunku ''Piesiny/Drawing2017'' w Titanicas Halles w Wilnie, Litwa; wystawa indywidualna ,,Ćwiczka-ćwicząca'' Kolonia Artystów- Dolne Miasto w Gdańsku. 2017r. Stypendium: 2017/2018r. Stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2017r. Stypendium artystyczne Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Tytuł dyplomu: Ćwiczka-ćwicząca

Cykl Obrazów Ćwiczka- ćwicząca, jest opowieścią o ciągłej chęci doskonalenia się, treningu i ćwiczenia. Mozolnej pracy rytuałów, po których przejściu mamy osiągnąć wymarzony rezultat. Doszukując się rozmalowanej formy postaci na płótnie, która buduje siłujące się ze sobą (i z bezwładem) obrazy, ujawniają napięcia między figurą a narracja. Pretekstem do szerokich poszukiwań powodu i sensu ćwiczenia oraz wiecznego powtórzenia malarskiego gestu jest zestawienie fascynacji starymi magazynami sportowymi i wykrojami krawieckimi. Na ich przecięciu rozwijam swoje zainteresowanie dyscyplinującą linią, która wychodzi także poza obrazy zapełnione ciałami ćwiczącymi, bawiącymi się, odpoczywającymi. Pośpieszne obrysy, z których wylewają się barwne plamy, pokazują ruch rozbity na poszczególne stadia przyjmowania zaprojektowanych wcześniej póz. Zgeometryzowane, czasem sprowadzone do paru lekkich pociągnięć pędzla, postacie są przywoływane do porządku przez zdecydowane, przecinające płótna linie przestrzeni: sal gimnastycznych, klubów fitness, boisk, biur, domów. Aneks dyplomowy– Instalacja pt. Ćwiczenia jest abstrakcyjnym dopełnieniem i zdynamizowaniem całego przedstawienia na obrazach, ‘’wyciągnięte’’ linie z kadrów i kompozycji obrazów, tworzą spójny rysunek, który przywłaszcza i afirmuję przestrzeń.