Mikołaj Szpaczyński

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Urodzony w 1989 roku w Katowicach. Ukończył studia na wydziale Artystycznym na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Otrzymał Stypendium Rektora Akademi Sztuk Pięknych w Katowicach, 2015/2016.Tytuł dyplomu: Uziemienie

Promotor dyplomu: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP

Lubię chodzić. Unikam jednak betonu i asfaltu. Najbardziej wartościowa jest dla mnie droga dzika i nieplanowana, pełna wystających kamieni, korzeni czy przecinających ją strug. Zastany teren miał równie duży wpływ na efekt prac dyplomowych, co moja własna osoba. Starałem się stworzyć syntezę ciała z fizycznie doświadczanym krajobrazem. Przestrzenie naturalne są nieustannie szatkowane i ograniczane przez działalność człowieka. To zamyka dostęp do przestrzeni życiowej, nie tylko zwierzętom i roślinom. Zdegradowane środowisko wpływa na nas samych, coraz bardziej odczuwamy to na własnej skórze. Mój dyplom nie jest jednak nachalną krytyką antropocentryzmu. Proponuję chodzenie jako rytuał, który pozwala na dotarcie do naturalnej perspektywy własnego ciała, a następnie dostrojenie jej do ziemi, czyli tej części natury z którą, będąc w drodze mamy bezpośredni fizyczny kontakt.