Miriam Ptak    

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu


Urodzona w 1992 roku we Wrocławiu. Ukończyła studia na wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.Tytuł dyplomu: Biały szuk. Proces i stagnacja

Promotor dyplomu: Prof. Marian Waldemar Kuczma

Malarstwo jest kobietą. Najbardziej zachwyca wtedy, gdy pod powłoką przyciągającą wzrok, kryje się coś więcej. Tajemnica do odkrycia, przebyta droga, świadomość. Swoim malarstwem pragnę zaintrygować i rzucić światło na to co samą mnie fascynuje i porusza. Chcę wprowadzić do osobistej próby zrozumienia zagadnień fizyki kwantowej. Podchodzę do malarstwa jako połączenia przypadku i konieczności. Malarstwem zadaję sobie pytania i jednocześnie próbuję uporządkować rzeczywistość. Moje pytania dotyczą zunifikowanego pola, tła kosmicznego, czy tego, w jaki sposób nasze myśli i pragnienia są połączone z otaczającą nas rzeczywistością. Pod tytułem „Biały szum”, kryje się wszystko oraz nic, wszechobecność, a zarazem niewidoczność. Prezentuję trzy etapy dyplomu. Pierwszym jest tryptyk „Trzy stany skupienia” – obrazy, których można posłuchać. W trakcie ich powstawania, nagrany został proces twórczy. Szum pędzla, dźwięki stempli, odgłosy odbijane od ścian pracowni. Dźwięki tworzą kompozycję „dograną” do malarstwa. Drugi cykl, to obrazy namalowane na starych reprodukcjach w ramach. „Biały szum” jest tu zakłóceniem rzeczywistości, przewartościowaniem i nowym porządkiem. Trzeci etap to subtelne domknięcie dwóch poprzednich. Obrazy bardziej przedstawieniowe i opisowe. Stanowią dopełnienie pracy dyplomowej. Intuicyjny dobór koloru i kształtów współgra tutaj z obrazami z przeszłości, schowanymi głęboko w pamięci.