Ala Savashevich

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu


Urodzona w 1989 roku w Stolinie na Białorusi. Ukończyła studia na wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W kwietniu 2016 - III miejsce w 7. edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego Głębia Spojrzenia. W kwietniu 2017 - I miejsce w konkursie na najlepsza rzeźbę studencką roku akademickiego 2016/2017. Jednorazowe stypendium Prezydenta Wrocławia w zakresie twórczości i edukacji artystycznej na rok akademicki 2016/2017.Tytuł dyplomu: Duch

Promotor dyplomu: prof. Christos Mandzios, ad. Magdalena Grzybowska

Żeby coś zauważyć, trzeba to zmienić - wtedy uwidacznia się to, czego nie ma i to, co było. Miasto staje się tłem, a zabytki wpisują się w jego pejzaż. Pomniki przeszłości stają się takimi "miejskimi duchami", postaciami które zmartwychwstają raz na jakiś czas, najczęściej by służyć różnym celom politycznym. Zdemontowanie, odnowienie czy przeniesienie - to wszystko budzi inne siły. Ale tylko zmiana materiału, nadanie mu nowych lub pierwotnych cech może nam powiedzieć coś jeszcze. Brąz i kamień stają się ponownie tkaniną, a ciało znika, pozostawiając po sobie obleczoną w kształt pustkę. Istotą nie jest demontaż starego, lub rozmowa z duchami, a raczej rozmowa o milczeniu pustki. A dla mnie to milczenie wydaje się bardzo głośne.