Klaudia Mosur

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Urodzona w 1989 roku w Krakowie. Ukończyła studia na wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.Tytuł dyplomu: Nukleocen

Promotor dyplomu: prof. Henryk Ożóg

Geologiczne ramy czasowe rozpadu promieniotwórczego przekraczają wielokrotnie czas życia człowieka, przez co uciekają intuicyjnemu pojmowaniu. Zależało mi na tym, aby uchwycić pewne poczucie, jakie towarzyszy mi, gdy myślę o epoce, w której aktualnie żyjemy i opisaniu tej rzeczywistości środkami artystycznymi. Nazwa „Nukleocen” nawiązuje do tabel stratygraficznych. Dotychczas jej części, nazywane epokami, brały swoje nazwy od ruchów górotwórczych, powstawania i wysychania oceanów oraz pojawienia się lub wymarcia organizmów roślinnych i zwierzęcych. Nowa epoka jest uwarunkowana innymi, dużo gwałtowniejszymi czynnikami. Techniczna aktywność człowieka i stosowanie energii jądrowej pozostawiło ślady w warstwach skalnych na całym świecie. Inspiracją były dla mnie zdjęcia, projekty techniczne oraz filmy dokumentalne i fabularne. Fascynują mnie przede wszystkim stare nagrania dokumentujące wybuchy jądrowe, formy powstałe w ich efekcie oraz konstrukcje i repozytoria, służące do celów nuklearnych. Są dla mnie jednocześnie przerażające, ale i atrakcyjne wizualnie. W pracach plastycznych chcę podjąć próbę przedstawienia rzeczywistości rządzonej siłami, które człowiek obudził, lecz nie do końca opanował. Ujawnić coś, co zostało ukryte, a jednocześnie buduje rozległą panoramę epoki. Atomowy widnokrąg stał się ostatecznym punktem wyjścia moich prac graficznych.