Agnieszka Rosiak

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi   


Urodzona 1991 roku w Bełchatowie. Ukończyła studia na wydziale Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Laureatka najlepszych dyplomów studentów ASP Łódź PRIME TIME 2016.Tytuł dyplomu: Cykl ilustracji do bajek w formie dioram

Promotor dyplomu: prof. dr hab. Gabriel Kołat

„Cykl ilustracji do bajek w formie dioram” został zrealizowany pod opieką prof. dr hab. Gabriela Kołata. Jednym z założeń do stworzenia cyklu było nadanie nowych plastycznych wartości klasycznej ilustracji poprzez operowanie przestrzenią pomiędzy poszczególnymi warstwami papieru. Cel zakłada uzyskanie ciekawie plastycznego efektu atrakcyjnego dla odbiorcy – zwłaszcza dziecka. Główna część dyplomu składa się z wykonanych ręcznie, papierowych dioram, jednakże forma prac, poprzez użycie programu graficznego, daje możliwość wykorzystania ich warstw na stworzenie anaglifu. Swoich inspiracji pod względem formalnym poszukiwałam w ilustracjach z tzw. jej „Złotego wieku” oraz pochodzących z Japonii tzw. tatebanko. Treści do zilustrowania odnalazłam w książce Dookoła świata w 80 baśni S. Pirotta.Aneks do dyplomu

Tytuł aneksu: Cykl obrazów Historie o niewinności

Promotor aneksu: prof. dr hab. Piotr Stachlewski

Na aneks składają się prace z pracowni Malarstwa zrealizowane pod opieką prof. dr. hab. Piotra Stachlewskiego. Cyklowi obrazów Historie o niewinności towarzyszyła idea ukazania jej przejawów we współczesnym świecie. Nie nadałam żadnemu z obrazów tytułu ponieważ przyjełam za założenie, aby odbiorca sam podjął próbę interpretacji i poszukiwania motywu niewinności w danym obrazie. Jedyną wytyczną formalną jest tutaj wpływ czasu na niewinność. Cykl jest inspirowany malarstwem barokowym, uwspółcześnionym sztucznym światłem żarówek. Duży kontrast pomiędzy zimną a ciepłą barwą ma również symbolizować moment rozłamu pomiędzy niewinnością która najlepiej widoczna jest w zestawieniu z grzechem.