Kinga Szawara

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie


Urodzona w 1992 roku, ukończyła studia na wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uczestniczyła w Erasmusie+, Accademia di Belle Arti di Lecce, 2016/17 oraz w Międzynarodowej Konferencji Studenckiej MUISCARCH’14, Stambuł, 2014.Tytuł dyplomu: Rozwarstwienie

Promotor dyplomu: prof. Józef Murzyn

Rzeźba „Rozwarstwienie” to próba odnalezienia wyrazu dla zaburzeń percepcyjnych i przedstawienia jej w namacalnej materii. Odnosi się do stanów dysocjacyjnych, a w szczególności do utraty poczucia integralności z własnym ciałem i wrażenia niespójności ciała jako całości. Rozwarstwienie. Podział. Rozpad. Niezgodność... Błąd w postrzeganiu rzeczywistości sprawia wrażenie obcości, nienormalności. Jest wynikiem silnych, intensywnie przeżywanych emocji towarzyszących często skrajnym doświadczeniom. Ciało, poprzez które filtrowany jest cały zewnętrzny i wewnętrzny świat, przestaje nagle jawić się jako jedność, stałość. Nieprzerwana teraźniejszość urywa się fragmentami w iluzjach jakich dostarcza wybiórcza percepcja.