Krzysztof Piętka

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach


Urodzony w 1991 roku w Oświęcimiu. Ukończył studia na wydziale Artystycznym na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Finalista ogólnopolskiego konkursu malarskiego im Wojciecha Fangora, w 2015 r. -- Grand Prix ogólnopolskiego konkursu Ale Sztuka Młode Polskie Malarstwo 2016. Finalista konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2017. Finalista Bielskiej Jesieni 2017. Finalista Biennale Sztuki Młodych „Rybie oko” w 2017. Stypendium Rektora ASP w Katowicach 2015-2016 r.Tytuł dyplomu: Do Koła. Percepcja człowieka odizolowanego.

Promotor dyplomu: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP

Głównym elementem, łączącym wszystkie moje działania jest obserwacja, która wykształciła się poprzez specyficzną zamkniętą przestrzeń, w której się wychowywałem. Mieszkam na terenie zalewowym, który z jednej strony otoczony jest starorzeczem, a z drugiej strony Wisłą. Podczas powodzi teren ten zamienia się w wyspę. Jako kilkuletnie dziecko byłem przekonany, że nie istnieje nic poza tym terenem. Ulica Do Koła, przy której mieszkam bardzo często znajdowała się pod wodą i nie była zaznaczana na mapach, była ulicą widmo. Postanowiłem okrążyć rzekę Wisłę, która przez pierwsze lata była dla mnie granicą świata. Wyprawę realizowałem etapami (2015-2017). Podczas wyprawy badałem zależności i powiązania między różnymi zjawiskami występującymi w terenie jak również tymi, które istnieją we mnie.